نویسندگان

1 -

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

فناوری اطلاعات و مدل‌‌‌های تعالی سازمانی بر بیشتر سازمان‌‌‌های ایرانی تأثیر گذاشته است و اگر چه در مورد هریک از این دو موضوع، تحقیقاتی به‌صورت گسترده در سراسر دنیا انجام گرفته است، اما تحقیقات تجربی معتبر اندکی در مورد ارتباط بین این دو، به‌ویژه تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت فراگیر و یا مدل‌‌‌های تعالی سازمانی (به‌عنوان مدل‌‌‌های تکامل یافته مدیریت کیفیت فراگیر) وجود دارد.
این تحقیق، تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات در تعالی سازمان و سیستم مدیریت کیفیت آن در شرکت‌‌های برتر تولیدی در ایران را، بر پایه مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ، مورد بررسی قرار می‌دهد.
براساس نتایج حاصله مشخص گردید که اندازه سازمان بر عمق پیاده‌سازی سیستم‌‌‌های فناوری اطلاعات و مدل تعالی سازمانی موثر است. همچنین سازمان‌‌های ایرانی که به‌صورت گسترده‌تری از فناوری اطلاعات بهره‌ برده بودند در به‌کارگیری بهتر مدل تعالی سازمانی و دستیابی به امتیازات بالاتر در این مدل موفقیت بیشتری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Technology on the Excellence of Iranian Organizations

نویسندگان [English]

  • Seyed Hessameddin Zegordi 1
  • Mehdi Esmaeili 2

چکیده [English]

Information Technology (IT) and organizational Excellence Models have significant impacted on most of Iranian organizations. Although each has been widely researched all over the world, however, there is little well-founded empirical research on the relationship between Information Technology (IT) and Total Quality Management (TQM) or Organizational Excellence Models (which are based on TQM).
This paper presents an investigation of such relationships through a survey of the most successful industrial companies in Iran.
These companies were selected among the applicants of National Productivity and Business Excellence Award in the years 2004 and 2005, All of these companies are using EFQM excellence model.
The main purpose of this research was to investigate the impact of IT on Organizational Excellence in Iranian companies.
To develop a measurement construct, it is necessary to state the hypotheses to be tested, which in turn requires an underlying theoretical framework. A framework for testing the hypotheses was developed. Other influencing factors such as company size and production type were considered in this framework.
The results indicated that the size of company is an influencing factor on applying IT and Excellence Models. However, most intensive users of IT perceive a bigger impact on Excellence Model criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology (IT)
  • Total quality management (TQM)
  • Excellence Models
  • EFQM excellence model