ارائه یک مدل مالی به منظور حل اختلاف در قراردادهای مشارکت دولتی– خصوصی با استفاده از نظریه بازی

کامران شهانقی؛ غلامرضا جلالی نائینی؛ سهیل امامیان

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 1-24

چکیده
  چکیده یکی از مهم‌ترین رسالت دولت‌ها، خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اجرای پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی است. نیاز شدید کشورها به انجام این پروژه‌ها از سویی و ضعف مالی، مدیریتی و اجرایی دولت در اجرای آن‌ها از سوی دیگر، لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های جدید در این راستا را نمایان ساخته است.مشارکت دولت و بخش خصوصی (PPP) یکی از رایج‌ترین ...  بیشتر

توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی

معصومه حسین زاده شهری؛ فاطمه منصوری

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 25-45

چکیده
  : وجود بازاری بزرگ برای صنعت بیمه، از سویی و میزان پایین ضریب نفوذ بیمه در کشور ما از دیگر سو، موجب بهره گیری از مفهوم مدیریت زنجیره تقاضا برای کاوش در ارزش از نگاه مشتریان به عنوان عنصر کانونی مفهوم مدیریت زنجیره تقاضا، و سپس تبیین و طراحی این سیستم با استفاده از روش نگاشت علی در این پژوهش شد. مسئله ی مورد بررسی در پ‍‍ژوهش حاضر، لزوم ...  بیشتر

طراحی مدل ارزیابی علل مؤثر بر بی‌علاقگی اعضای خانواده به حضور در کسب ‌و کارهای خانوادگی

حسام زندحسامی؛ مریم حنطوش زاده

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 47-65

چکیده
  تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی‌ـ همبستگی است که بصورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، عبارت است از کسب و کارهای خانوادگی در تهران که حداقل دو نفر از اعضای خانواده در مالکیت یا مدیریت سازمان نقش دارند. جامعه آماری بر اساس اطلاعات موجود، 600 شرکت بوده و حجم نمونه مورد نیاز برابر با 235 شرکت می‌باشد. ابزار اصلی ...  بیشتر

رویکرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

آمنه خدیور؛ عادل آذر

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 67-94

چکیده
  تحقیقات و مطالعات زیادی درباره نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام شده و مدلها و چارچوبهای مفهومی و فرآیندی بسیاری برای آن ارائه شده است که همگی در قالب پارادایم مدرن قابل تبیین و تفسیر هستند . در سالهای اخیر که این نظام مورد توجه مجدد محققان و برنامه ریزان قرار گرفته است، بررسی این نظام از منظر پارادایم پسا مدرن می تواند منجر به ...  بیشتر

روشی برای ارزیابی قابلیت اطمینان کاربران شعب بانک (مطالعه موردی : بانک شهر)

سیدخلیل الله سجادی؛ سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 95-112

چکیده
  از جمله عوامل موفقیت بانک ها برای رسیدن به تعالی، جلب رضایت مشتریان است. به نظر می‌رسد بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمت به مشتریان جزو استثناها باشد. اما در جهان واقعی این واقعیت اتفاق می افتد. این تحقیق به بررسی عوامل بروزخطاهای انسانی و محاسبه قابلیت اطمینان کاری کاربران شعب بانک پرداخته است. برای این امر به کمک ادبیات موضوع، تکمیل ...  بیشتر

بررسی تاثیربکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی)

زهرا دیانتی دیلمی؛ محمدصادق پورچنگیز

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 113-132

چکیده
  این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)با استفاده از مبانی مدل تعالی سازمانی(EFQM) بر روند عملکرد مالی شرکت پرداخته است. مدل های مذکور، ابزاری برای سنجش افزایش کارایی شرکت و میزان بهبود عملکرد مالی آن می باشند. این تحقیق یک مطالعه موردی در شرکت سازه پویش از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است که با بررسی ...  بیشتر

بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی)

علی جمالی؛ محمود مرادی؛ بهناز زنجانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 133-157

چکیده
  ابهام و عدم قطعیت موجود در ماهیت و محدودیت شناختی ذهن انسان، همواره پیش‌بینی رفتار و مشخصات ناشناخته سیستم‌هایی که با انسان سروکار دارند‌ را دشوار می‌سازد. درنتیجه، پیش‌بینی در این حوزه، نیازمند ساخت مدل‌هایی است که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم درنظر گرفته و مدل‌سازی کند. هدف از این مقاله بهره-گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های ...  بیشتر

تدوین مدل ارزیابی بلوغ همکاری در شبکه های بین سازمانی شبکه شباب

الهام احقاقی؛ امیر مانیان؛ محمد موسی خانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 157-180

چکیده
  برای سازمانهایی که، با فشار و ماندن در محیط رقابتی روبرو هستند ، افزایش اثربخشی و مدیریت ریسک دارای اهمیت است. در این زمینه ابزارهای ارزیابی طراحی شده، به سازمانها کمک می کند. در این پژوهش هدفمان ارائه مدل ارزیابی بلوغ همکاری در شبکه های بین سازمانی می باشد. در این تحقیق ابتدا مدل های همکاری، چارچوب های مفهومی همکاری و مدل های بلوغ ...  بیشتر

بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی

محمد رحیمیان؛ سیدمحمد میرمحمدی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 181-204

چکیده
  چکیده: امروزه خلاقیت و نوآوری منابع با ارزشی برای کسب مزیت رقابتی هر سازمان می باشند. یکی از عوامل حیاتی تاثیر گذار بر خلاقیت و نوآوری و ظرفیت های روانشناختی کارکنان، رهبری می باشد.از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه جدیدترین رویکرد رهبری به نام رهبری اصیل با خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی می باشد. جامعه ...  بیشتر

بررسیجایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP

فرشاد گلستان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ زهرا نجفی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، صفحه 205-225

چکیده
  سازمان های اداری درسال های اخیرشاهد تحولات فزاینده ای در جهان مدیریت بوده اند واصول ونظریات مختلفی برای موفقیت آنهادرنیل به اهداف ارائه شده است. شناسایی نیازها وعوامل موثر بررضایت مشتریان واتخاذ استراتژی های مناسب جهت برآوردن آنها، همچنین آگاهی ازموضع سازمان در عرصه رقابت ازمهم ترین فعالیت های سازمان ها می باشد. مرکز آمار ایران ...  بیشتر