نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)با استفاده از مبانی مدل تعالی سازمانی(EFQM) بر روند عملکرد مالی شرکت پرداخته است. مدل های مذکور، ابزاری برای سنجش افزایش کارایی شرکت و میزان بهبود عملکرد مالی آن می باشند. این تحقیق یک مطالعه موردی در شرکت سازه پویش از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است که با بررسی نسبت های مالی این شرکت طی دوره زمانی 1384تا1391 نسبت به سال 1387(سال اجرای مدل)صورت گرفته است.روش بکار رفته برای بررسی روند عملکرد شرکت، مقایسه شیب ها و پراکندگی روند نسبت ها است و برای بررسی میزان تاثر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع از شاخص های اندازه اثر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع، باعث تغییر در روند و بهبود عملکرد مالی شرکت شده است. حتی در برهه های زمانی که اجرای مدل، بهبود چشمگیردر عملکرد شرکت نداشته است، توانسته حداقل باعث ثبات در عملکرد مالی آن گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE effect of applying Total Quality Management (TQM) model on financial performance trend of the company: A case study

نویسنده [English]

  • mohammad sadegh pourchangiz 2

چکیده [English]

This study examines the impact of Total Quality Managemen (TQM) with principle of the Business Excellence Model (EFQM) on the company's financial performance trend. Total quality management (TQM) and Business Excellence Model (EFQM) are as a means to increase efficiencies and improve the financial performance of the company. This study is a case study on the sazeh pouyesh company - one of Tehran Stock Exchange firms, and analysing financial ratios of this company during the period of 1384 to 1391 base on 1387 (year of the TQM model implementation). The method used to evaluate the performance of the company, compare dispersion and slope of ratios and to evaluate the effectiveness of TQM implementation model of effect size indicators are used. This research shows that TQM model improves the company's financial performance and change in company's trend, when applying model can not improve at least is able to stabled financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total quality management (TQM)
  • Excellence Model (EFQM)
  • financial performance trend
  • financial ratios
  • Effect size