دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-217 

مقاله پژوهشی

بررسی نقش مدیریت دانش بر انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه بین‌المللی

صفحه 1-16

زهره خسروی لقب؛ عبدالمجید مصلح؛ حبیب الله سالارزهی


مقاله مروری

خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی

صفحه 43-69

جعفر محمودی؛ امین آقائی روزبهانی


مقاله پژوهشی

مدل یابی مؤلفه های مؤثر بر پایداری منابع انسانی در کسب و کارهای خانوادگی

صفحه 71-93

یوسف محمد کریمی؛ محمد دوستار؛ محسن اکبری؛ رضا اسماعیل پور


تحلیل عوامل موثر بر توسعۀ زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم

صفحه 95-114

وحید شهابی؛ عادل آذر؛ فرشاد فائزی رازی؛ میر فیض فلاح شمس


پارادوکس مدیریت استعداد انحصاری- فراگیر: به سوی رویکردی متوازن

صفحه 144-168

منصوره محمدنژاد فدردی؛ رضا طهماسبی؛ جبار باباشاهی


طراحی مدل استراتژی بازاریابی صادرات زعفران با رویکرد سبز

صفحه 170-193

طاهره نبی زاده؛ منیژه حقیقی نسب؛ سهیلا مهمان نوازان