دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، دی 1398 
عوامل مؤثر و پیامدهای تاب‌آوری سازمانی

صفحه 1-22

زهرا کوثر؛ امین ندایی؛ میر علی سید نقوی


همکاری بانک و فین‌تک: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی

صفحه 130-172

رضا پاینده؛ میثم شهبازی؛ منوچهر منطقی؛ تورج کریمی


ارائه مقیاسی برای خوشه بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مورد مطالعه صنعت خودرو

صفحه 173-196

محمود حسن زاده؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ پرویز احمدی