نقش کیفیت محیط اطلاعات داخلی درکاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها

محمدعلی ساری؛ حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 1-27

چکیده
  مطابق دیدگاه اطلاعاتی، کارکرد اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات و درنتیجه کاهش عدم اطمینان است. براین‌اساس، محیط اطلاعات داخلی باکیفیت، به‌دلیل تسهیل هماهنگ‌سازی طرح‌ریزی مالیاتی بین بخش‌های مختلف شرکت و ارائه مستندات به مقامات مالیاتی، ریسک نکول مالیات ابرازی توسط ممیزان مالیاتی را کاهش می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه)

مجید عشقی؛ حسن درویش؛ محمد موسوی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 28-53

چکیده
            با توجه به جایگاه حیاتی نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور و فضای رقابتی حاکم بر صنعت بانکداری، طراحی و تبیین مدل بومی اجرای کارآفرینی الکترونیکی در بانک‌ها احساس می‌شود. به همین جهت هدف این مقاله شناسایی ابعاد و مولفه‌های اصلی مدل سازمان کارآفرین الکترونیکی و ارائه آن جهت اجرا در سیستم بانکی است. جامعه ...  بیشتر

عناصر موثر بر همکاری میان سازمانی در مراحل پیش آیندی

بهرام جبارزاده کرباسی؛ حسین رحمان سرشت؛ وحید خاشعی؛ شهرام خلیل نژاد

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 55-77

چکیده
  آن­چه در سال­های اخیر مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته اهمیت و تعیین کننده بودن مرحله پیش آیندی در ادامه مسیر همکاری­ میان سازمانی و تجدید آن در چرخه عمر فرایند همکاری است اما اهتمامی در خور برای شناسایی عناصر چارچوب پیشگفته صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت بسیار بالای این موضوع،  این تحقیق  دستیابی به چارچوبی برای همکاری­های ...  بیشتر

شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه: کاربرد روش شناسی کیو

سمیرا نظیفی؛ سامره شجاعی؛ روح الله سمیعی؛ محمود رضا مستقیمی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 79-100

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه با استفاده از روش­شناسی کیو انجام شد. پارادایم حاکم بر پژوهش تلفیقی (کیفی- کمَی) بود.  جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان بانک بودند که به­صورت هدفمند و با تکنیک بحث گروهی متمرکز تعداد 9 نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. براساس مصاحبه­های ...  بیشتر

بررسی اهمیت بسته بندی محصول در میزان توجه بصری مصرف کننده با استفاده از ردیاب چشمی

سمیه صالحی؛ علی صنایعی؛ نگار سماک نژاد

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 101-125

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از دستگاه ردیاب حرکات چشم، میزان جذابیت بسته بندی محصولات  ( برند پگاه در دو حالت با گردن آویز و بدون گردن آویز، ویوان ، ساربونا، آسایش، داهاتی) را ارزیابی نموده است. در این پژوهش که از نوع آزمایشی است تعداد 30 نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه شهید بهشتی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و سپس دو تکلیف طراحی ...  بیشتر

طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای

وجه الله قربانی زاده؛ فتاح شریف زاده؛ میر علی سیدنقوی؛ محسن بیگلری

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 127-150

چکیده
  مقاله حاضر درصدد است به طراحی مدل رهبری تحول آفرین در دانشگاه فنی حرفه ای بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه‌ای، است. همچنین با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان دانشگاه فنی حرفه ای مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده‌های گردآوری شده تعداد 160 مفهوم اولیه، ...  بیشتر

طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران

اسماعیل جلیلی؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ عادل آذر

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 151-181

چکیده
  یکی ‌‌‌از‌ تـحوّلات نظام اداری کشور در سال‌های اخیر شناسایی‌ ادارات، نهادها و سازمان‌ها با خدمات مشابه‌ و حذف‌ فعالیت‌های‌ موازی دستگاه‌های مـتعدد و سـپردن آن بـه یک سازمان یا به‌ عبارتی ادغام چند اداره‌ و سازمان در یک مجموعه می‌باشد. هرچند انجام این امر بـا هدف تحرک و پویایی سازمان جدید در ارائه‌ خدمات‌ بهتر یا تولید مطلوب‌تر ...  بیشتر

فراروش پژوهش های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک بینی در روش ها

شهرام فردوسی؛ فاطمه ملایی؛ بهمن حاجی پور؛ مهدیه بابائی فرج اباد

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 182-199

چکیده
  در این پژوهش به بررسی پژوهش های بازاریابی انجام شده در ایران از منظر روش شناسی پرداخته شده است، و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا تحقیقات بازاریابی در این از نزدیک بینی در روش ها رنج می برند یا خیر؟ بدین منظور تعداد 1021 مقاله از 7 نشریه برتر و تخصصی در حوزه بازرگانی و بازاریابی انتخاب شده و مقالات آن ها از منظر روش شناسی و به کمک فرا ...  بیشتر

پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش ها، ملاحظات و راهکارها؛ مورد مطالعه صنایع بانکی و پرداخت

کاظم کیال؛ امیر البدوی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 200-225

چکیده
  قسمت نخست این تحقیق، مقالات مختلف حوزه نوآوری باز را مرور می­کند. چهار مرحله کلی در استفاده از رویکرد نوآوری باز متصور است: 1- به دست آوردن نوآوری 2- یکپارچه سازی نوآوری 3- تجاری سازی نوآوری 4- مکانیسم های تعاملی. در قسمت دوم که تحقیق میدانی است اطلاعاتی بر اساس مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و با استفاده از روش "رویش نظریه"  ...  بیشتر