تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید

ابراهیم زارع پور نصیرآبادی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ فرشته منصوری مؤید

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 188-208

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کـاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشـی اسـت. داده‌های این پژوهش در یک نمونه 492 نفری از مصرف‌کنندگان لوازم‌خانگی در شهر تهران و در قالب نمونه‌گیری خوشه‌ای ساده انجام گردیده است. ...  بیشتر

طراحی الگوی تجاری سازی خدمات مالی (مورد مطالعه: صنعت بانک و بیمه ایران)

پرویز احمدی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ نبی الله الیاسی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-28

چکیده
  بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم وجود رابطه بسیار نزدیک میان توسعه اقتصادی و توسعه بخش مالی، تجاری‌سازی دانش و فناوری در حوزه علوم انسانی، از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. پژوهش حاضر با توجه به نقصان ادبیات تجاری‌سازی فناوری‌های نرم به‌ویژه خدمات، به‌دنبال طراحی الگوی تجاری‌سازی خدمت مالی است. روش‌شناسی پژوهش، از نوع کیفی، با ...  بیشتر

طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا

اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 81-102

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل سرمایه های اجتماعی بیرونی در دو دسته بندی روابط مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی سازمانی انجام شده است. در این مسیر از میانجی گری ابعاد قابلیت های پویا و همچنین تعدیلگرهای محیطی استفاده گردید. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد طرح اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- بوده و فرایند تحقیق در سه بخش کمی- کیفی- کمی شکل گرفته ...  بیشتر

سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی

سید مسعود موسوی شفایی؛ امیر کارگرسامانی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی

دوره 19، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 147-167

چکیده
  امیر کارگر سامانی *، اسدالله کردنائیج، سید حمید خداداد حسینی، سید مسعود موسوی شفایی در چند دهه اخیر شهرهای جهانی به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فضای جریانات از اهمیت ویژه‌ای در مجموعه عوامل مؤثر بر محیط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار گشته‌اند. در این ارتباط حتی برخی نهادهای علمی و بین‌المللی به امتیازدهی به شهرهای جهانی ...  بیشتر

تحول در رفاه ملی: آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می کند؟

اسدالله کردنائیج؛ جبار باباشاهی؛ حسن دانائی فرد؛ عادل آذر

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 45-62

چکیده
  تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B)

سیدحمید خدادادحسینی؛ میثم شیرخدایی؛ اسدالله کردنائیج

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 93-118

چکیده
  در مدل‌های C2B از تجارت الکترونیکی، اعتماد مشتریان یکی از فاکتور‌های کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در تجارت الکترونیکی است تا آنجا که بسیاری از صاحب‌نظران کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار می‌دانند. با وجود این معنا و مفهوم اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک و ابعاد و عوامل مؤثر ...  بیشتر

ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

محمدرضا زالی؛ مهرداد مدهوشی؛ اسدالله کردنائیج

دوره 11، شماره 20 ، آذر 1386، ، صفحه 81-113

چکیده
  در این تحقیق، ویژگی پنجگانه کارآفرینی تحت عناوین توفیق‌طلبی، استقلال‌طلبی، خطرپذیری، خلاقیت و عزم و اراده برای ارزیابی نیم‌‌رخ کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران، اندازه‌‌گیری شده‌‌است. مطابق نتایج نظرسنجی از 2843 نفر از دانشجویان این دانشگاه، درحدود21 درصد دارای ویژگیهای کارآفرینی هستند. میانگین امتیاز کلی دانشجویانی که ...  بیشتر

طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور

اسدالله کردنائیج؛ محمود احمدپور داریانی؛ شهاب‌الدین شمس

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 119-156

چکیده
  امروزه کارآفرینی، موتور توسعه اقتصادی در کشور‌ها محسوب می‌شود و تمام کشور‌ها تلاش می‌کنند تا کارآفرینی را در کشورشان توسعه بدهند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده کارآفرینی و ضرورت توسعه آن در کشور، این تحقیق با هدف مطالعه و طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات ...  بیشتر