طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا

اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 81-102

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل سرمایه های اجتماعی بیرونی در دو دسته بندی روابط مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی سازمانی انجام شده است. در این مسیر از میانجی گری ابعاد قابلیت های پویا و همچنین تعدیلگرهای محیطی استفاده گردید. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد طرح اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- بوده و فرایند تحقیق در سه بخش کمی- کیفی- کمی شکل گرفته ...  بیشتر

طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی

سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی؛ سهیلا خدامی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 83-112

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مفاهیم هر سازمانی در هر اندازه و هر بخشی عملکرد بازار سازمان است. موفقیت سازمان در بازار در نتیجه عملکرد بازار سازمان است در‌واقع می‌توان گفت عملکرد بازار یکی از مشخصه‌های مهم نتایج سازمان است. قابلیت‌های پویا از ضرورت‌های حیاتی برای بهبود عملکرد سازمان‌ها در محیط‌های متلاطم شناسایی شده است. این مفهوم در سال‌های ...  بیشتر

تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار

اصغر مشبکی؛ اسداله کردنائیج؛ فاطمه جهانی زاده؛ سید حمید خداداد حسینی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 139-160

چکیده
  نگرش به سازمان‌ها در طول زمان با تغییر و تحولاتی همراه بوده است. زمانی سازمان‌ها را همچون سیستم‌های بسته درنظر می‌گرفتند که هیچ تعاملی با محیط خارجی نداشت. با مطرح شدن نگرش سیستمی، نوع نگاه به سازمان هم تغییر کرد. در این زمان سازمان‌ها را مانند سیستم‌های باز می‌دیدند که با محیط خود در تعامل هستند. زمانی فعالیت سازمان‌ها درون یک ...  بیشتر

سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی

سید مسعود موسوی شفایی؛ امیر کارگرسامانی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی

دوره 19، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 147-167

چکیده
  امیر کارگر سامانی *، اسدالله کردنائیج، سید حمید خداداد حسینی، سید مسعود موسوی شفایی در چند دهه اخیر شهرهای جهانی به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فضای جریانات از اهمیت ویژه‌ای در مجموعه عوامل مؤثر بر محیط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار گشته‌اند. در این ارتباط حتی برخی نهادهای علمی و بین‌المللی به امتیازدهی به شهرهای جهانی ...  بیشتر

طراحی الگوی هویت برند صنعت ورزش ایران (مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال)

حجت وحدتی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمد احسانی؛ اصغر مشبکی اصفهانی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 203-223

چکیده
  فوتبال صنعتی است که برندینگ و اساس آن یعنی هویت برند، اهمیت فوق العاده ای در آن دارد. بطوریکه محققان، در کشورهای صاحب فوتبال الگوهای برند خاصی در ارتباط با آن ارائه داده اند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی، اطلاعات در دو فاز کیفی و کمی گرد آوری گردید. جامعه آماری، شامل 10 نفر از خبرگان مرتبط و کارشناس در ...  بیشتر

طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی (IT/IS) در صنایع قطعه‌سازی خودروی ایران

سید حمید خداداد حسینی؛ رضا اسماعیل پور

دوره 10، شماره 20 ، خرداد 1385، ، صفحه 1-44

چکیده
  در دنیای امروز، فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی ، دیگر یک ابزار کار یا منبعی از منابع تولید نیست بلکه محیط و فضای کاری جدید است. این محیط و فضای کاری جدید، زمینه تحولات شگرفی را در سازمانها فراهم کرده است که از جمله این تحولات، تغییر در شیوه سازماندهی و ارائه شکلهای جدید سازمانی نظیر سازمان دانش محور، سازمان شبکه‌ای، سازمان مجازی ...  بیشتر

طراحی الگوی استراتژیک ورود به بازار جهانی: صنعت خودروی ایران

سید حمید خداداد حسینی؛ فرشاد گلستان

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 213-243

چکیده
  با آغاز هزاره سوم میلادی و گذشت حدود سیصد سال از انقلاب صنعتی، حوزه عمل و رقابت بنگاهها در مقیاس جهانی گسترش پیدا کرد. صنعت خودروی ایران با بیش از چهل سال قدمت و تخصیص 5/2 درصد درامد ناخالص ملی، 20 درصد ارزش افزوده در بخش صنعت و 54/2 درصد سرمایه گذاریهای کشور به خود، طی سالهای اخیر رشدی معادل 30 درصد را تجربه کرده است، اما تاکنون نتوانسته ...  بیشتر