آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

حسین رحمان سرشت؛ محمود علیزاده؛ هادی عبدالهی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 147-176

چکیده
  اغلب سازمان‌ها برای هدایت و اثر بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان و نیز اطمینان از اثربخشی وسایل دستیابی به هدف‌های سازمان، از مجموعه متنوعی از سازوکارهای کنترل استفاده می‌کنند. از این ‌رو با در نظر گرفتن جایگاه ویژه ساختار سازمان و نقش آن در هدایت نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان و ابعاد مختلف شغلی، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه آثار ساختار ...  بیشتر

کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز

قاسم سلیمی؛ جعفر ترک زاده؛ فروغ سنگی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 53-82

چکیده
  در راستای ارتقای برایندهای فردی و سازمانی، رویکرد بهسازی منابع انسانی از راهبردهای مختلفی بهره برده است. موضوع توجه به بی تفاوتی سازمانی و کاوش راهبردها و سازوکارهایی جهت کاهش این پدیده سازمانی از جمله مباحث مدیریتی چالش برانگیز است. یکی از مکانیزم های تاثیرگذار در کاهش بی‌تفاوتی، طراحی ساختارهای تواناساز سازمانی است. هدف از انجام ...  بیشتر

بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق

محمدرضا امین ناصری؛ سودابه نامدار زنگنه؛ جعفر باقری نژاد

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 77-101

چکیده
  امروزه انتقال تکنولوژی‌های جدید و برتر یکی از راهکار‌های مهم حفظ مزیت رقابتی در بنگاه‌ها محسوب می‌‌شود. با توجه به نرخ بالای شکست پروژه‌های انتقال تکنولوژی در بسیاری از بنگاه‌ها، توجه به شناسایی عوامل بازدارنده و تسریع‌کننده جذب و توسعه تکنولوژی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. یکی از عوامل مهم در شکست پروژه‌های‌ انتقال تکنولوژی‌، ...  بیشتر

طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو

علی رضائیان؛ عباس مقبل با عرض؛ ناصر شاهباز؛ اصغر مشبکی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 159-181

چکیده
  امروزه با تشدید فضای رقابتی و تلاش شرکت‌ها در کسب سهم بیشتر از بازار، ضرورت تدوین مدل‌‌های جدید به‌منظور به‌کارگیری استراتژی‌‌های رقابتی بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، توجه به بحث مدیریت هزینه با هدف جلب رضایت مشتریان از یک‌سو و حفظ حاشیه سود مورد نظر تولیدکنندگان از سوی دیگر، اهمیت بسزایی یافته است. این پژوهش به‌ منظور ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات

امیرحسین کریمی کاشانی؛ میر مهدی سیداصفهانی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 29-58

چکیده
  هدف از این تحقیق طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی صادرات می‌باشد که به بررسی عوامل مؤثر بر فرایند توسعه تکنولوژی و صادرات در صنعت خودرو با تدوین مدل مناسب منجر می‌شود. صاحبنظران در مقوله توسعه صادرات دیدگاههای مختلفی ارائه داده‌اند و هر یک از محققان سعی کرده‌‌اند تا به بررسی مقوله توسعه ...  بیشتر

طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور

اسدالله کردنائیج؛ محمود احمدپور داریانی؛ شهاب‌الدین شمس

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 119-156

چکیده
  امروزه کارآفرینی، موتور توسعه اقتصادی در کشور‌ها محسوب می‌شود و تمام کشور‌ها تلاش می‌کنند تا کارآفرینی را در کشورشان توسعه بدهند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده کارآفرینی و ضرورت توسعه آن در کشور، این تحقیق با هدف مطالعه و طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات ...  بیشتر