طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب

عادله دقتی؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان؛ مسعود دهقانی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 1-34

چکیده
  یکی از رویکردهای نوین به توسعه، الگوی حکمرانی خوب است که از رهگذر فناوری اطلاعات و ارتباطات که تحت عنوان حکمرانی الکترونیک نامیده می‌شود، می‌توان بدان دست یافت. با توجه به ادبیات گسترده و نبود مدلی جامع و بومی برای حکمرانی خوب الکترونیک در کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی خوب الکترونیک مبتنی بر مرور نظام‌مند ...  بیشتر

نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان

فرشته منصوری مؤید؛ راحیل کردحیدری؛ علی قاسمیان صاحبی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 35-60

چکیده
   بازاریابی خدمات و محصولات دانش فنی در شرکت‎های دانش‌بنیان به‌صورت یک چالش برای این شرکت‌ها ظهور کرده است. کارگزاران دانش، نقش کلیدی را در ارائه خدمات تخصصی موردنیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و در راستای بازاریابی محصولات و خدمات دانش فنی آن‌ها ایفا می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی تاثیر ادغام بر مشروعیت سازمانی و هویت‌ سازمانی کارکنان

سحر علیسلطانی؛ احمد عالی؛ طیبه امیرخانی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 61-86

چکیده
  ادغام از مهم‌ترین تغییراتی است که سازمان‌ها تجربه می‌کنند. این تغییر می‌تواند بر سایر متغیرهای مهم در سازمان اثر گذارد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تأثیر ادغام سازمان­ها بر مشروعیت سازمانی و هویت یابی کارکنان با سازمان در کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این راستا تغییرات متغیرهای هویت یابی کارکنان با سازمان ...  بیشتر

رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی

مرتضی رجوعی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 87-110

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه انواع اعتماد سازمانی با عملکرد برند با نقش میانجی حاکمیت شرکتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه­ای متشکل از 138 شرکت انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش برای تکمیل توسط مدیران ارشد این ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی جرأت ورزی در تاثیر گذاری مهارت های سیاسی بر قانون شکنی خیرخواهانه در بین مدیران سازمان های دولتی استان ایلام

رضا سپهوند؛ زهره محمدیاری

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 112-137

چکیده
  ماهیت سازمان‌های دولتی و بروکراسی‌های غیر‌قابل انعطاف حاکم بر آنها موجب محدودیت هرچه بیشتر مدیران شده و آنها را صرفاً به مجری قوانین نهادهای قانون گزار تبدیل کرده است. در مواردی که مدیران قصد اعمال صلاحدید مدیریتی خویش را دارند، مهارت سیاسی و خصیصه جرأت ورزی به آنها کمک می‌کند تا با نیت خیرخواهانه قوانین موجود را نادیده گرفته و ...  بیشتر

شناسایی و بررسی الزامات شکل دهی ترکیب کانالهای توزیع چندگانه

محمد باشکوه

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 139-170

چکیده
  کمبود عقبه­ی دانشی در زمینه شناسایی عوامل اثرگذار بر شکل دهی ترکیب متناسب کانال­های توزیع و نتایج مترتب برآن، پژوهشگر را برآن داشته که در قالب مطالعات آکادمیک نسبت به تدوین و گسترش دانش این حوزه از بازاریابی اقدام نماید. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده­بنیاد با انجام مصاحبه با 16 نفر از مدیران خبره ...  بیشتر

طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده صنایع دستی ایران

مهدی مددخانی؛ علی کاظمی؛ آرش شاهین؛ آذرنوش انصاری طادی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 171-204

چکیده
  به دلیل رشد تجارت جهانی، شرکت‌ها از راه‌های مختلف تلاش می‌کنند وارد بازارهای خارجی شوند و ضمن توسعه فروش، سود خود را حداکثر سازند که یکی از رایج‌ترین این روش‌ها، صادرات است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل پویا جهت تشریح تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول در عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده صنایع دستی ایران می باشد. ...  بیشتر