کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
طراحی چند هدفه شبکه زنجیره‌ تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 18، شماره 4، دی 1393، صفحه 183-203

بهروز دری نوکورانی؛ مصطفی زندیه؛ محسن نوتاش


طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی‌های همکارانه

دوره 18، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 171-191

حنان عموزاد مهدیرجی؛ محمد مدرس یزدی؛ علی محقر؛ احمد جعفرنژاد


طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی

دوره 17، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-18

رضا برادران کاظم زاده؛ روح انگیز اسدی؛ عیسی نخعی کمال‌آبادی؛ زهرا باقری نژاد


پیش بینی مصرف انرژی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با الگوهای سنتی

دوره 17، شماره 2، تیر 1392، صفحه 196-222

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ حمید بابایی میبدی؛ علی مروتی شریف آبادی


مدلسازی جریان مواد زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 10، شماره 20، خرداد 1385، صفحه 212-226

محمد رضا صادقی مقدم؛ امیر افسر؛ بابک سهرابی