کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران

دوره 17، شماره 2، تیر 1392، صفحه 177-196

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ سیدطه حسن نانگیر؛ حبیب رودساز