طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی

حسن دانایی فرد؛ سمیه نعمتی؛ احمدعلی خائف الهی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 157-178

چکیده
  در سال‌های اخیر عملکرد بخش دولتی و تلقی مردم از ارزش‌هایی که توسط این بخش به واسطه خدمت‌رسانی عمومی خلق می‌شود، دغدغه بسیاری از پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی شده است. در این میان پژوهش‌های فراوانی در خصوص تدوین سنجه‌هایی برای اندازه‌گیری عملکرد بخش دولتی در بسترهای مطالعاتی مختلف انجام شده است؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر در رویکردی ...  بیشتر

طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی

زهرا علی‌پور درویشی؛ احمدعلی خائف الهی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 45-66

چکیده
  سایش اجتماعی یکی از دستاورد های منفی زندگی اجتماعی است که هزینه های سنگینی برای سازمان ها و جامعه دارد. این مقاله در راستای مساعدت به مدیران برای تخفیف اثرات منفی سایش اجتماعی بر کارکنان تألیف شده است و هدف آن احصای اجزای مدل سایش اجتماعی در سازمان ها ی مورد مطالعه و ایجاد هوشیاری اجتماعی در مدیران و کارکنان می باشد. این تحقیق در دو ...  بیشتر

طراحی مدل رهبری مناسب برای مدیریت سازمان های لبنان (مدیریت بیمارستان)

علی اصغر فانی؛ محمود حمدان؛ احمدعلی خائف الهی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 99-122

چکیده
  بی تردید موضوع رهبری در سازمان اهمیت زیادی دارد و موفقیت یک سازمان به سبک رهبری مناسب و اثربخش وابسته است. در این تحقیق تلاش شده است مدلی برای مدیریت یک بیمارستان در لبنان طراحی شود. بدین منظور بیمارستان های بالاتر از 50 تخت انتخاب شد و مدیران ارشد و میانی بیمارستان ها نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند. درنهایت از مجموع 92 بیمارستان ...  بیشتر