مطالعه تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تأکید بر ایران

سعید فتحی؛ مجید اسماعیلیان؛ فرزانه قندهاری؛ یعقوب شیرنگی؛ علیرضا عجم

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 218-241

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار منتخب جهان و بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه این عوامل در بورس‌های منتخب با بورس ایران است. عوامل تعیین‌ کننده ساختار سرمایه در این پژوهش در دو سطح شرکت و کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مطالعات اخیر به طور صرف فرضیه‌ها مورد آزمون بین‌المللی ...  بیشتر

بررسی رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران در فاصله زمانی 88-1381 با استفاده از رویکرد فراتحلیل

علی عطافر؛ سعید فتحی؛ آرش شاهین؛ بیتا یزدانی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 215-234

چکیده
  تاکنون پژوهش های متعددی در زمینه مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای ایران انجام شده است، درحالیکه آنها کمتر بر یافته ها و نتایج پژوهش های پیشین استوار بوده اند. عدم توجه به نتایج پژوهش های پیشین باعث گردیده که جمع بندی موانع و چالش های موجود در پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی در سازمانها، به درستی صورت نگیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ...  بیشتر

فراتحلیل نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی و عملکرد سازمانی

باقر عسگرنژاد نوری؛ علی صنایعی؛ سعید فتحی؛ علی کاظمی

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 151-169

چکیده
  با کاربرد سازگارترین فنون بهبود کیفیت خدمات، باز هم نمی‌توان به‌طور کامل امکان وجود نارسایی‌های خدماتی را از میان برداشت. کمینه‌سازی فاصله زمانی میان درک نارسایی خدماتی و جبران کاستی‌هایی که مشتریان در فرایند خدمات‌رسانی با آن مواجه شده‌اند و با حداقل هزینه، یکی از الزام‌های شرکت‌های پاسخگو در محیط رقابتی است. در مقاله حاضر، ...  بیشتر

بررسی تأثیرعوامل جامعه شناختی بر رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار

فرشید دهقانی اناری؛ سعید فتحی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 167-189

چکیده
  در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها، رفتارهای نادرست سرمایه گذاران در تصمیم گیری ها به دلیل شرایط مبهم و اشتباهات شناختی است. با توجه به اینکه این بحرانها در بازار های داخلی نیز وجود دارد، این پژوهش به منظور درک و شرح رفتار سرمایه گذاران و شناسایی عوامل جامعه ...  بیشتر

طراحی الگوی رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: فراتحلیلی بر نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه پژوهش

جیران محمدی؛ علی اصغر فانی؛ سعید فتحی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 145-176

چکیده
  از همان روزهای اولیه شکل‌گیری مدیریت، تلاش برای بهبود عملکرد به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه بوده است و این مسأله هر روز ابعاد گسترده‌تر و جدیدتری پیدا می-کند. امروزه رفتارهایی فراتر از شرح شغل و شرایط احراز مشاغل مورد انتظار است. رفتارهایی با عناوین مختلف همچون؛ رفتارهای فرانقشی، عملکرد زمینه‌ای، رفتارهای نوآورانه یا خودجوش و ...  بیشتر