نویسندگان

-

چکیده

تصمیم به سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی، یکی از دغدغه های مدیران است. عدم قطعیت از یک سو
و وجود اهداف و معیار های گوناگون، کیفیت تصمیم های مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد. با تغییر
شرایط محیطی و پارادایم های حاکم بر فضای رقابتی، تصمیم های سرمایه گذاری که بدون توجه به عدم
قطعیت ها اتخاذ شده باشند، جذابیت خود را از دست می دهند. تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری درون
سیستم های اطلاعاتی نیازمند توجه به معیارهای مختلفی مانند بازگشت سرمایه گذاری، رقابت پذیری
استراتژیک و رضایت مندی کاربر است و رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره نقش مهمی را برای در
نظرگرفتن این معیارها به وجود می آورند.
این تحقیق با تلفیق ابزارهای برنامه ریزی سناریو (ابزار مدلسازی عدم قطعیت محیط)، طراحی بدیهی
(رویکرد ارزیابی چند معیاره) و روش دلفی فازی (رویکرد اخذ نظرات متخصصان) در قالب مدل
هیبریدی، روش شناسی برای ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه های سیستم های اطلاعاتی در قالب
برون سپاری یا درون سپاری تأمین این سیستم ها پیشنهاد می دهد. روش شناسی پیشنهادی در مطالعه
موردی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت ملی نفت ایران مورد آزمایش قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selecting Information Systems Projects in Uncertain Environments Using a Hybrid Method (Integration of Scenario Planning, Axiomatic Design and Fuzzy Delphi Method)

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

Information systems decisions are of the main concerns of managers.
Existence of uncertainties and different objectives and attributes influence
the quality of decisions. Environmental uncertainties can challenge the
quality of IS investment decisions. Investment decisions, made without any
respect to environmental changes, will loose their effectiveness as time
passes. IS investment decisions require attention to different attributes such
as return on investment, strategic competitiveness and user satisfaction.
Multi-attribute decision making (MADM) approaches can play an important
role to make investment decisions. This study aims to integrate scenario
planning (as a tool to meet environmental uncertainties), Axiomatic Design
(MADM approach) and Fuzzy Delphi method (experts opinions acquiring
and consensus tool) as a Hybrid Model to propose a new methodology to
make IS investment decisions about the outsourcing or insourcing of the
development of the information systems. A case study in IS investment has
been done. The case is about the selection of an ERP system in Iranian
National Oil Company (NOC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Planning
  • Uncertainty
  • Hybrid model
  • axiomatic design
  • Information system
  • Fuzzy delphi method