فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان

منیجه بحرینی‌زاده؛ بدریه رضایی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 21-48

چکیده
  افزایش نگرانی‌های زیست محیطی باعث توجه شرکت‌ها به مفاهیم بازاریابی سبز و به دنبال آن رشد تحقیقات، افزایش پراکندگی و انفجار اطلاعات در این زمینه شده است، از این رو انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین عواملی ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ سیدطه حسن نانگیر؛ حبیب رودساز

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 177-196

چکیده
  در دهه‏های اخیر، فناوری اطلاعات تقریباً با تمام جنبه‏های زندگی ما به ویژه زندگی کاری و حرفه‏ای عجین شده است. کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه‏های مختلف و رشد سریع استفاده از رایانه در سازمان ها، به بررسی میزان و عوامل پذیرش و عدم پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها اهمیت ویژه‏ای بخشیده است. از طرفی با رشد تحقیقات در حوزه های مختلف ...  بیشتر