کلیدواژه‌ها = عوامل فردی
عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل

دوره 25، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 184-214

باقر عسگرنژاد نوری؛ میلاد سلطانی؛ الله یار بیگی فیروزی


تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج

دوره 22، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-23

ایرج بابائی اربوسرا؛ عباس عباس پور؛ حسن اسدزاده؛ علی دلاوری؛ حسین عبداللهی


تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان مورد مطالعه: بیمارستان الزهرا

دوره 21، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 69-88

نسرین علینقیان؛ علی نصر اصفهانی؛ علی صفری