طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان)

عظیم زارعی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 151-176

چکیده
  با تشدید رقابت حفظ مشتری هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از جذب مشتری جدید دارد. بر اساس نتایج مطالعات بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌طور میانگین سالیانه حدود 25 درصد از مشتریان خود را از دست می‌دهند. درنظام بانکی کشور ما نیز به دنبال خصوصی‌سازی، گسترش مؤسسات مالی، تنوع ارائه خدمات بانکی و آسانی جابه‌جایی برای مشتری، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ...  بیشتر

الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

حامد زینلی؛ سیّد مهدی الوانی؛ سیّد محمّد میرمحمدی؛ وجه الله قربانی زاده

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 183-205

چکیده
  در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله‌ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله‌گری می‌شود و این یک فاجعه است. ...  بیشتر

از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران)

محمد خانباشی؛ شمس السادات زاهدی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 73-95

چکیده
  چکیده اعتماد بنیان بسیاری از تعاملات و کنش‌های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه‌ها است. در اکثر جوامع به علت مجموعه‌ای از عوامل نظیر از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه‌های انتقادی و به ویژه عدم پاسخگویی نهادها و سازمان‌‌های عمومی، میزان اعتماد به دولت و ...  بیشتر