شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با کنترل منطق فازی (مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه)

حسن رجبی مسرور؛ حسن جهانشاهی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 91-120

چکیده
  سرعت بالای تغییرات فناوری، کمبود تجهیزات، ابزارآلات و آزمایشگاه‌های تخصصی و ضعف دانش فنی و مهارت‌ها از عمده ترین مشکلات پیش روی مدیران تحقیق و توسعه می‌باشد. برون‌سپاری تحقیق و توسعه یکی از روش‌های نوین مدیریت می‌باشد که در مواجه با‌این کاستی‌ها و محدودیت‌ها، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. همزمان با منافع و مزایایی که‌این ...  بیشتر

ارزیابی خطرپذیری فرایند برون‌سپاری طرح های شهری با استفاده از ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی

فاطمه مجیبیان؛ عماد روغنیان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 85-106

چکیده
  امروزه در بسیاری از سازمان‌ها از جمله سازمان‌های پروژه‌محور، طرح‌های برون‌سپاری و واگذاری فعالیت‌ها با اهداف تمرکز بر قابلیت‌های مرکزی، کوچک‌سازی، دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و شفاف‌سازی هزینه‌ها دنبال می‌شود. از آن جایی که هر طرح برون‌سپاری انجام بخشی از فعالیت‌های پروژه را برای مدت زمان معینی با هزینه مشخصی، به یک ...  بیشتر

تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی

امین وفادار نیکجو؛ علی شهابی؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 49-69

چکیده
  هر پروژه دارای ریسک هایی می باشد و از آنجایی که پیچیدگی های زیادی در پروژه های امروزی وجود دارند، شناسایی مهمترین دسته های ریسک برای موفقیت و کارآمدی پروژه ها نقش مهمی ایفا می کند. این پژوهش در پی تعیین مهمترین ریسک ها در چارچوب ساختار شکست ریسک ویرایش چهارم راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه می باشد که قابلیت تعمیم به تمامی مواردی که ...  بیشتر