نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیارگروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران

چکیده

امروزه در بسیاری از سازمان‌ها از جمله سازمان‌های پروژه‌محور، طرح‌های برون‌سپاری و واگذاری فعالیت‌ها با اهداف تمرکز بر قابلیت‌های مرکزی، کوچک‌سازی، دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و شفاف‌سازی هزینه‌ها دنبال می‌شود. از آن جایی که هر طرح برون‌سپاری انجام بخشی از فعالیت‌های پروژه را برای مدت زمان معینی با هزینه مشخصی، به یک پیمانکار واگذار می‌کند، خود یک پروژه محسوب می‌شود. از این رو با وجود مزایای بسیاری که دارد، در برخی شرایط با شکست مواجه می‌شود که از مهم‌ترین دلایل شکست طرح ‌های برون‌سپاری، عدم به‌کارگیری فنون و روش‌های مدیریت و ارزیابی خطرپذیری است. از این رو هدف این تحقیق، ارائه مدلی برای ارزیابی خطرپذیری در فرایند برون‌سپاری طرح ‌ها با بهره‌گیری از روش‌های تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و PROMETHEEدر محیط فازی می‌باشد.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Assessment of Outsourcing Process in Urban Projects Using Multi-criteria Decision-making Techniques in Fuzzy Environment

نویسندگان [English]

  • fatemeh mojibian 1
  • Emad Roghanian 2

چکیده [English]

Nowadays, in most of the organizations such as project-based organizations, outsourcing the projects and transferring the activities are followed by concentrating in core capabilities, reducing size, achieving the best performance, and controlling and transparency of costs. Since each of the outsourcing projects commits the responsibility of performing each part of the project activities to a contractor for a specific period of time and determined costs, this outsourcing process is it self considered as a project. Therefore, despite its numerous advantages, in some situations, it fails, and the most important reason for this failure is lack of using appropriate methods and techniques of management in risk assessment. As a result, the purpose of this paper is presenting a risk assessment model in outsourcing process using the analytic hierarchy process and PROMETHEE methods in fuzzy environment.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • outsourcing
  • Risk assessment
  • Multi-criteria decision making
  • FUZZY AHP
  • Fuzzy PROMETHEE