نویسنده = بهروز زارعی
تجزیه و تحلیل کارایی یک سیستم تولیدی به کمک مدل شبیه سازی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 211-230

منصور مؤمنی؛ بهروز زارعی؛ مجید اسماعیلیان