نویسنده = سیدحمید خدادادحسینی
طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 103-130

اصغر مشبکی؛ شهناز اکبری امامی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی


عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B)

دوره 13، شماره 2، تیر 1388، صفحه 93-118

سیدحمید خدادادحسینی؛ میثم شیرخدایی؛ اسدالله کردنائیج


طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران

دوره 9، شماره 20، مهر 1384، صفحه 73-100

محمدعلی شم‌آبادی؛ سیدحمید خدادادحسینی