حل یک مدل فرآیند تحلیل شبکه ای برای انتخاب قوانین توزیع امکانات با استفاده از مجموعه فازی شهودی بازه ای

میثم موسوی؛ رضا توکلی مقدم؛ منیر مینایی؛ بهنام وحدانی؛ زینب قربانی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 195-214

چکیده
  نیاز به انعطاف‌پذیری دربحث تولید و افزایش رقابت و نیاز به پاسخگویی به تقاضای مشتریان در زمان مناسب، موضوعی ضروری در بحث تولید می‌باشد. دلایل متعددی بر سیستم تولید انعطاف‌پذیر اثرگذار می‌باشد.یکی از دلایل مهم وتأثیرگذار خطی‌مشی، زمان‌بندی است که ارتباط مستقیم با قانون توزیع امکانات دارد.انتخاب این قانون می‌تواند بر‌اساس معیارهای ...  بیشتر

مدل سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس

مجتبی امیدی رکاوندی؛ رضا توکلی مقدم؛ علی قدرت نما

دوره 17، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 43-63

چکیده
  امروزه لجستیک معکوس یکی از عمده فعالیت های مدیریت زنجیره تامین است که کلیه فعالیت های فیزیکی مرتبط با محصولات برگشتی (مانند جمع آوری، احیاء و بازیافت، دفن و انهدام) را در بر می گیرد. در این راستا، طراحی و اجرای صحیح لجستیک معکوس علاوه بر افزایش سطح وفاداری مشتریان، موجب کاهش هزینه های موجودی و هزینه های حمل‌ونقل می شود. در این مقاله، ...  بیشتر

انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی

مهدی یزدانی؛ رضا توکلی مقدم؛ اسماعیل نجفی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 19-44

چکیده
  مدل تعالی پروژه، مدلی است که یک پروژه را با دیدگاهی جامع مورد ارزیابی قرار می دهد و بر اساس یک سری از معیارهای تعریف شده میزان موفقیت و تعالی پروژه را اندازه گیری می کند. این مدل دارای 9 معیار ارزیابی می باشد که یکی از آن ها معیار "رهبری" است. مسئولیت اجرایی رهبری در پروژه ها بر عهده مدیران پروژه است. در این مقاله، با تمرکز بر معیار رهبری ...  بیشتر