نویسندگان

1 مربی، گروه کتابداری پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 مربی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

ISI با ایجاد اطلاعات استنادی در پایگاه علمی داده‌ها، تعداد زیادی از مقالات نشریات علمی دنیا را گردآوری کرده است. در این پایگاه با محاسبه استناد سالیانه مقالات هر نویسنده یا گروه تحقیقاتی، عامل تأثیر(IF) تعیین می‌شود. از دیدگاه منتقدان این موضوع با نقدهای متعددی روبه‌رو است: به عنوان مثال استناد به مجله نمی‌تواند نشانگر کیفیت مقالات آن باشد؛ زیرا تأثیر استنادی به طور اساسی مقیاس سنجش کاربرد علمی است تا شاخص سنجش کیفیت علمی؛ بنابراین انتخاب مراجع به وسیله نویسنده با جهتگیری خاص به کیفیت علمی مقاله مربوط نیست. شایان ذکر است عامل تأثیر، تفاوت در میزان استناد مقالات را پنهان می‌سازد؛ چاپ مقالات طولانی با مراجع فراوان را در ارجحیت قرار می‌دهد، البته داده‌های علمی منتشر شده در کتابها از این شمول خارج می‌شوند؛ مجلات انگلیسی زبان نسبت به مجلات غیر انگلیسی زبان در اولویت قرار می‌گیرند؛ دانشمندان و محققان با زمینه‌های تحقیقاتی محدود نسبت به دانشمندانی که مقالات مروری تهیه می‌کنند، در اولویت بعدی قرار می‌گیرند و سرانجام در زمینه‌های علوم انسانی نسبت به علوم دیگر ـ بااستفاده کمتر یا نادر از مراجع ـ اختلاف و محدودیت ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research

نویسندگان [English]

  • Niloofar Mohaghegh 1
  • Hasan Ahmadi 2

چکیده [English]

Evaluating scientific quality is notoriously a difficult task which has no standard. Ideally, published scientific results should be scrutinized by experts of the related field(s) and should be given scores for qualitative and quantitative factors according to established rules.
It is hardly surprising that methods for evaluating research are being sought, such as citation rates and journal impact factors, which seem to be quantitative and objective indicators directly related to published science. The citation data are obtained from a database produced by the Institute for Scientific Information (ISI) in Philadelphia, which continuously records scientific citations as represented by the reference lists of articles from a large number of the world's scientific journals. The references are rearranged in the database to show how many times each publication has been cited within a certain period, and by whom, and the results are published as the Science Citation Index (SCI). On the basis of the Science Citation Index and authors' publication lists, the annual citation rate of papers by a scientific author or research

group can thus be calculated.
Since journal impact factors are so readily available, it has been tempting to use them for evaluating individual scientists or research groups.
Because Journal impact factors are calculated in a way that causes bias on the other hand for evaluation of scientific quality. There seems to be no alternative to qualified experts reading the publications. Then, much can be done, however, to improve and standardize the principles, procedures, and criteria used in evaluation, and the scientific community would be well served if efforts could be concentrated on this rather than on developing ever more sophisticated versions of basically useless indicators. In the words of Sidney Brenner, "What matters absolutely is the scientific content of a paper, and nothing will substitute for either knowing or reading it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Instritue for Scientific Information
  • Article Citation
  • Impact Factor of Journal