نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

چکیده

شرکتهای مادر، ماهیت متفاوتی در مقایسه با شرکت های تجاری دارند. شرکت مادر با داشتن سیاست مشخص در قبال محصولات و خدمات به حمایت، پشتیبانی و کنترل شرکت های تابعه خود می پردازد. از آنجا که دو شرکت مادر با سبد محصولات و خدمات مشابه، حتی در سطح بین المللی به ندرت یافت می شود، مفهوم رقابت و برنامه ریزی استراتژیک در بین آنها با شرکت تجاری معمولی متفاوت است. این تفاوت در نقش اساسی حمایت و پشتیبانی از شرکت های تابعه به ظهور می رسد. برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی بدین جهت صورت می گیرد تا محور سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباط را با اهداف استراتژیک سازمان همسو نماید. از آنجائیکه هدف استراتژیک و مفهوم رقابت در میان شرکت مادر از شرکت تجاری متداول تک یا چند محصولی متمایز است، لذا مراحل برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی نیز برای شرکت های مادر از فرایند متفاوت تبعیت می کند. این ماهیت متمایز باعث در نظر گرفتن ملاحظات در مراحل برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی می شود. این مقاله با بکارگیری روش ارزیابی متوازن، منابع محدود سرمایه گذاری را روی فرآیندهایی متمرکز می کند که در تحقق اهداف استراتژیک شرکت های مادر نقش اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Systems Strategic Planning (ISSP) in Holding Companies: A Case Study of Iranian Managerial Holding Companies

نویسندگان [English]

  • Payam Hanafizadeh 1
  • Sorousha Moayer 2

چکیده [English]

Holding companies differ in nature from commercial companies. Adopting a specific policy towards products and services, holding companies support and control their subsidiaries. Competition and strategic planning conceptually differ in companies and ordinary commercial companies owing to the fact that no two holding companies, which provide similar products and services can be found, even at the international level. Information systems strategic planning (ISSP) is accomplished to develop an orientation toward the investment in information and communications technologies that aligns with the strategic objectives of the organization. As mentioned earlier, due to the differences between parent companies and ordinary commercial companies with single- or multi-products/services in terms of strategic planning and competition, the information systems strategic planning process in holding companies follows quite different steps. This distinguishing nature leads us to take considerations into account in ISSP steps. Applying balanced scoredcard method, this article concentrates the limited resources of investment on the processes that fulfill an essential role in accomplishing the strategic objectives of holding companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information systems strategic planning
  • holding companies
  • balanced scoredcard