شبکه های عصبی:رویکردی نوین در تصمیم گیریهای مدیریت

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -