بررسی رابطه بین پاسخ‌گویی عمومی، مشارکت عمومی و ‏اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی‎ ‎مناطق 22 گانه شهر تهران‏

عباس منوریان؛ عباس ‏ نرگسیان؛ مهدی فتاحی؛ بهاره واثق

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 251-274

چکیده
  این تحقیق به دنبال بررسی پاسخ‌گویی عمومی و پیامدهای آن می‌باشد. پاسخ‌گویی عمومی از ‏نشانه‌‌های اداره مدرن و دموکراتیک می‌باشد. اگر دولت‌هایی که قدرت دارند در رابطه با اعمال، ‏اشتباهات و تصمیم‌گیری‌های خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسی و مردم‌سالاری در حد حرف ‏و شعار باقی می‌ماند. بنابراین پاسخ‌گویی عمومی به عنوان یک نهاد، ...  بیشتر

ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک

آرین قلی پور؛ علی پیران نژاد

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1387، ، صفحه 219-256

چکیده
  اندیشمندان از دیر باز آرزو داشته اند که در جوامع دموکراتیک، یکایک مردم در فرایند تصمیم گیری برای جامعه خویش مشارکت داشته باشند. هر چند سالیان متمادی این آرزو برآورده نشده، ولی این امکان وجود دارد که فناوری ارتباطات و اطلاعات، زمینه مساعدی برای مشارکت تک تک اعضای جامعه در امور مربوط به جامعه خویش فراهم کند. از آن جا که وجود اعتماد، ...  بیشتر