نقش کیفیت محیط اطلاعات داخلی درکاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها

محمدعلی ساری؛ حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 1-27

چکیده
  مطابق دیدگاه اطلاعاتی، کارکرد اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات و درنتیجه کاهش عدم اطمینان است. براین‌اساس، محیط اطلاعات داخلی باکیفیت، به‌دلیل تسهیل هماهنگ‌سازی طرح‌ریزی مالیاتی بین بخش‌های مختلف شرکت و ارائه مستندات به مقامات مالیاتی، ریسک نکول مالیات ابرازی توسط ممیزان مالیاتی را کاهش می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت ...  بیشتر

معرفی مدلی برای ارزشیابی فرصت های کارآفرینی با رویکرد فازی

سیده الهه عادل رستخیز؛ علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یداللهی فارسی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 75-97

چکیده
  ارزشیابی فرصت های کارآفرینی از مصادیق مهم تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان است. این ارزشیابی ها اغلب در محیطی پیچیده، پویا و تحت عدم اطمینان حقیقی صورت می گیرند. در عدم اطمینان حقیقی بر خلاف ریسک و ابهام، نه تنها نتایج ممکن و احتمال وقوع هر یک از نتایج از پیش شناخته شده نیست بلکه برآورد احتمالات و کسب شناخت براحتی امکان پذیر نمی باشد. ...  بیشتر

کاربرد شبیه سازی در عدم اطمینان فرایند تصمیم گیری چند معیاره(MCDM)

منصور مؤمنی؛ مجید اسماعیلیان

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 231-251

چکیده
  در این مقاله سعی شده است تا عدم اطمینان موجود در فرایند ‌تصمیم‌گیری چند معیاره بررسی و تحلیل شود. در فرایند تصمیم‌گیری چند معیاره دو نوع عدم اطمینان، رتبه‌بندی گزینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد: 1‌ـ عدم اطمینان موجود در قضاوتها و عناصر ماتریس تصمیم )ماتریس‌بازده ( به‌وسیله توزیع احتمال مربوط به آن بیان می‌شود، البته فرض اساسی ...  بیشتر