مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک

نیما لطفی فروشانی؛ میثم رجبی نهوجی؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک زاده

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 55-84

چکیده
    دلایل متعددی برای شکست پروژه‌های مختلف درون‌سازمانی وجود دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عدم حمایت مدیریت ارشد، مقاومت‌های شدید درون‌سازمانی، تغییر شرایط اجرا و مقتضیات سازمانی هستند. پروژه‌های سیستم‌های اطلاعاتی نیز در همین قالب، قابل بررسی می‌باشند. به دلیل اهمیت ویژه این پروژه‌ها و با توجه به تأثیر خاص آن‌ها بر کیفیت ...  بیشتر

مدلسازی روش تولید به هنگام با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

علی محقر؛ علی مروتی شریف آبادی

دوره 10، شماره 20 ، خرداد 1385، ، صفحه 269-292

چکیده
  سیستم تولید به هنگام(JIT) به منظور تولید و ارائه محصولات و خدمات مورد نیاز با حداقل موجودی ممکن ارائه شده است. مقاله حاضر با هدف ارائه نمونه‌ای از کاربرد روش مدلسازی پویایی سیستم برای تحلیل و بهبود رفتار سیستم‌ تولید به هنگام تدوین شده است. در این مقاله ارتباط بین تقاضا برای محصولات، کیفیت محصول تولیدی، موجودی و وضعیت نگهداری ماشین‌آلات ...  بیشتر