نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم ها، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

  دلایل متعددی برای شکست پروژه‌های مختلف درون‌سازمانی وجود دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عدم حمایت مدیریت ارشد، مقاومت‌های شدید درون‌سازمانی، تغییر شرایط اجرا و مقتضیات سازمانی هستند. پروژه‌های سیستم‌های اطلاعاتی نیز در همین قالب، قابل بررسی می‌باشند. به دلیل اهمیت ویژه این پروژه‌ها و با توجه به تأثیر خاص آن‌ها بر کیفیت و کمیت خروجی سازمان، در این مقاله به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی هستیم تا احتمال چنین رخدادهایی را در سازمان‌های ایرانی به حداقل برسانیم. در همین راستا، شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بزرگ‌ترین شرکت فعال در زمینه بانکداری الکترونیکی در ایران برای مطالعه انتخاب شده است.  در این پژوهش با استفاده از مدلسازی دینامیکی در قالب روش تحلیل پویایی سیستم، مسئله برون‌سپاری پروژه‌های سیستم‌های اطلاعاتی مدل شده و با استفاده از شبیه سازی رفتاری در محیط نرم‌افزار ونسیم[1]، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با آزمون راهکارهای مختلف در محیط شبیه‌سازی، سیاست‌ها و راهکارهایی نیز برای بهبود وضعیت پروژه‌های برون‌سپاری شده سیستم‌های اطلاعاتی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از آموزش مستمر، طراحی و استقرار نظام‌های گوناگون مدیریتی از طریق تصویب و اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، کمک به بهبود وضعیت مالی پیمانکاران، رسیدن به زبان و فهم مشترک از پروژه میان کارفرما و پیمانکار و دقت در انتخاب پیمانکار. نقطه افتراق این مقاله با مقاله‌های قبلی این حوزه، تمرکز بر شکاف عملکردی و برنامه‌ریزی برای رفع آن است.     [1]Vensim

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamic Modeling of IS project outsourcing (Case study: ISC)

نویسندگان [English]

  • Nyma Lotfi Foroushani 1
  • Meisam Rajabi Nahooji 2
  • Ali Rezaeian 3
  • Hamidreza Fartookzadeh 4

چکیده [English]

  There are too many different reasons for organizational project failures. Non-supportive management, internal resistance, and situational changes can be mentioned as some of the most important reasons. In formation sciences (IS) projects follow the same rules. Because of their considerable effect on the quality and quantity of organizational output, this article tries to propose some solutions to minimize the probability of such failures in Iranian organizations. Informatics Services Corporation (ISC) as the largest e-banking company in Iran has been chosen as the case of study. Vensim software (Version 9) was applied to simulate the real situation available in ISC. By testing different solutions, it was conducted that the most effective ones are: continuous training, establishing sustainable management systems via process clarification and procedure deployment, helping to ameliorate contactors' financial condition, and clear written contractual relations instead of verbal agreements in all phases of the projects. The major advantage of this article is its concentration on project gap.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics
  • Information system
  • outsourcing
  • Policymaking
  • Modeling