ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان

مهدی اکبری؛ سید سپهر قاضی نوری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 43-59

چکیده
  ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان مهدی اکبری1*، سید سپهر قاضی نوری2 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران 2- دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دریافت:10/7/89 پذیرش: 22/10/89 چکیده در ...  بیشتر

برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی شرکتهای مادر: مطالعه موردی شرکتهای مادر مدیریتی در ایران

پیام حنفی‌زاده؛ سروشا معیر

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1387، ، صفحه 127-158

چکیده
  شرکتهای مادر، ماهیت متفاوتی در مقایسه با شرکت های تجاری دارند. شرکت مادر با داشتن سیاست مشخص در قبال محصولات و خدمات به حمایت، پشتیبانی و کنترل شرکت های تابعه خود می پردازد. از آنجا که دو شرکت مادر با سبد محصولات و خدمات مشابه، حتی در سطح بین المللی به ندرت یافت می شود، مفهوم رقابت و برنامه ریزی استراتژیک در بین آنها با شرکت تجاری معمولی ...  بیشتر