طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده صنایع دستی ایران

مهدی مددخانی؛ علی کاظمی؛ آرش شاهین؛ آذرنوش انصاری طادی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 171-204

چکیده
  به دلیل رشد تجارت جهانی، شرکت‌ها از راه‌های مختلف تلاش می‌کنند وارد بازارهای خارجی شوند و ضمن توسعه فروش، سود خود را حداکثر سازند که یکی از رایج‌ترین این روش‌ها، صادرات است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل پویا جهت تشریح تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول در عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده صنایع دستی ایران می باشد. ...  بیشتر

غربالگری بازارهای صادراتی از طریق شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلان موثر در صنعت فولاد

علیرضا منصوری؛ بهرام رنجبریان؛ علی کاظمی؛ مجید محمدشفیعی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 23-54

چکیده
  انتخاب کشور یا کشورهایی برای ورود به بازارهای خارجی، یک تصمیم استراتژیک محسوب می شود و نیازمند تأمل و دقّت قابل توجه است. کیفیت این تصمیم، شرایط وضرورتهایی را به بنگاه مربوطه تحمیل می کند، و امکان ایجاد مزیت و هزینه های مبادله و همچنین توانایی شرکت ها برای انتقال مؤثر دانش را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد. حضور در بازار جهانی به همان ...  بیشتر