ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاری هیبریدی فازی غیر‌جمعی به‌منظور اولویت‌بندی و ارزیابی تأمین‌کنندگان (شرکت آذین تنه)

رضا اکبری شمیرانی؛ ناصر حمیدی؛ بابک طالشی؛ غلام حسن شیردل

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 59-81

چکیده
  امروزه با توجه به شرایط رقابتی و لزوم تمرکز بر فعالیتهای اصلی سازمان ،شرکتها فرایندهای غیر اصلی خود را به تامین کنندگان میسپارند،لذا یکی از مشکلات مدیران،ارزیابی وکنترل فعالیتهایی است که به تامین کنندگان سپرده شده است و انتخاب تامین کننده مناسب نقش مهمی در موفقیت سازمانها دارد. مساله انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان یک مساله تصمیم ...  بیشتر

شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن

ناصر حمیدی؛ رضا اکبری شمیرانی؛ صفر فضلی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 87-103

چکیده
  شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن ناصر حمیدی1، رضا اکبری شمیرانی2، صفر فضلی3 1- استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین ، ایران 2- کارشناس ارشد مدیدیت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین، ایران 3- استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه ...  بیشتر