پویایی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری سهام: تحلیلی براساس صنعت

محمد امری اسرمی؛ محمدعلی آقایی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-63

چکیده
  گروه‌های صنعتی، تعاملات درون‌‌گروهی و برون‌گروهی دارند. در این مطالعه برای بررسی پویایی خطی اطلاعات، از دوازده گروه صنعتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. از دو معیار اندازه‌گیری محافظه‌کاری شامل معیار «نسبت جمع قیمت به جمع ارزش دفتری سهام» و «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری» استفاده شده است. ...  بیشتر

ارائه الگویی برای بهینه‌سازی طبقه‌بندی اطلاعات دارایی‌های ثابت در ترازنامه شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی؛ ملیحه مرادی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 23-41

چکیده
  دریافت: 2/3/89 پذیرش: 18/12/89 چکیده این پژوهش تلاشی برای معرفی روشی نوین در تحلیل صورت‌های مالی است که در آن از مفاهیم تئوری اطلاعات برای اندازه‌گیری ارزش اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. به‌کارگیری مفاهیم تئوری اطلاعات در حسابداری به‌وسیله هنری ثیل ، منجر به ایجاد تفکری نو در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شد؛ این روش در تحلیل ترازنامه، ...  بیشتر