نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در تمامی کشورها روند توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی با هدف بازآفرینی و اصلاحات در این بخش، سرعت فزاینده‌ای به خود گرفته است. به همین ترتیب در میان مقامات دولتی کشورمان نیز شتاب‌زدگی خاصی برای غلبه بر فاصله ایجاد شده بین ایران و سایر کشورهای پیشرفته در زمینه مدیریت مبتنی بر فناوری اطلاعات به وجود آمده است. به نظر می‌رسد این شتاب زدگی باعث شده است تا رویکرد تقلید و کپی کردن مدل‌های خارجی بر حسب عوامل نهادین و هنجاری به جای عوامل منطقی و فنی بیشترین تاثیر را در دولت الکترونیک ایران داشته‌اند. هدف این پژوهش کیفی که با روش تحلیل تم انجام شده است، طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر خط‌مشی‌های دولت الکترونیک ایران از مرحله شکل‌گیری تا ارزیابی، بر اساس بنیان‌های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری است. بدین منظور 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان صورت پذیرفته است. تحلیل داده‌ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 19 تم فرعی در قالب 6 تم اصلی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying factors influencing electronic government’s policies on the basis of the theoretical foundations of the Civil Service Management law

نویسندگان [English]

  • Mohsen Torabi 1
  • Vajhollah Ghorbanizadeh 2
  • Mirali Seyednaghavi 2

چکیده [English]

Development and application of information technology in public organizations with the aim of renewal and reform, has taken an increasing speed all over the world. Thereby Iranian government officials have rushed to close the gap created between Iran and other developing countries in the field of information technology. It seems that due to mentioned hastiness, imitation and copying foreign models in terms of institutional and normative, have the greatest impact on Iranian electronic government rather than logical and technical factors. The purpose of this qualitative study is to present a model on factors affecting electronic government’s policies from the formation stage to evaluation, based on the foundations of Civil Service Management law, by content analysis. In this regard 11 open interviews with IT experts were performed. Data analysis was done using software MAXQDA and by open coding process, 19 abstract concepts in the form of 6 main categories were extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Government
  • Ministry of communication and information technology
  • policy
  • Thematic Analysis
  • MAXQDA