نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران،

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده

سال‌هاست کارت امتیازی متوازن مورد اقبال پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است و به‌مرور مدل‌های مختلفی از آن توسعه یافته است. نقشه استراتژی سازمان یکی از موضوعاتی است که مبدعان کارت امتیازی متوازن برای درک بهتر ارتباط اهداف استراتژیک سازمان، آن را ایجاد کردند. در نقشه استراتژی سازمان مسیرهای مختلفی برای رسیدن به اهداف سازمانی وجود دارد که محققان مدل‌هایی برای طراحی و تحلیل این مسیرها توسعه داده‌اند. شبکه‌های بیزین، شبکه‌های احتمال شرطی هستند که کاربرد زیادی در علوم مختلف داشته‌اند. در این پژوهش، تأثیر تغییر در هر یک از اهداف سازمانی ترسیم شده در نقشه استراتژی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن به وسیله شبکه‌های بیزین تحلیل می‌شود و مدلی ارائه می‌شود که به‌وسیله آن می‌توان ریسک تحقق اهداف غایی سازمان را مبتنی بر ریسک تحقق اهداف پایین‌تر (در وجوه پایین‌تر کارت امتیازی متوازن) محاسبه کرد و راه ‌حل مناسب را برای کاهش ریسک تحقق اهداف سازمانی ارائه داد. در این پژوهش، یک شرکت سرمایه‌گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و مدل مذکور برای این شرکت طراحی و ریسک تحقق اهداف محاسبه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a path analysis model on enterprise strategy map based on balanced scorecard via Bayesian networks (Case Study: A Investment Company)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Aliahmadi 1
  • Mohammad Reza Shafeeian 2

چکیده [English]

For years, researchers and managers have been popular with Balanced Scorecard and during the time, several edits have been developed from this base model. “Strategy map” is a topic that have been invented by researchers of the Balanced Scorecard to ease the understanding of issues that related to the strategic objectives set. The organization's strategic plan to achieve organizational goals, there are several ways that researchers have developed models to analyze these pathways. Bayesian networks, probabilistic networks have many applications in various sciences have provided. In this study, path analysis in Bayesian networks has been the strategy map. In this study, a model is presented by which one can achieve the ultimate goals of risk below the risk-based goals (in lower amounts) can be calculated and appropriate solution to mitigate risks identified organizational goals In this study, an investment firm is studied and the model is implemented and the results have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Path analysis
  • strategy map
  • Balanced Scorecard
  • Bayesian Networks
  • Risk management