نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، اهمیت کنترل تولید و موجودی در شرکت های کوچک و متوسط با توجه به تأثیر عواملی همچون نوسان‌های تقاضا و خرابی ماشین‌آلات بر تولید، بیشتر از گذشته مورد توجه مدیران قرار گرفته است. سیستم‌های مستعد شکست زیر‌مجموعه‌ای از سیستم‌های تولیدی است که فرض خرابی ماشین‌آلات در آنها در نظر گرفته شده است. در این مقاله ‌یک سیستم شبکه‌ای مستعد شکست چند محصولی با کالاهای فاسد شدنی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.  سیاست کنترلی تولید بر مبنای سیاست نقطه محدود‌کننده شامل تولید بیش از میزان مورد نیاز و نگهداری محصول در زمان‌هایی که ماشین سالم است بوده تا در دوره‌هایی که ماشین دچار خرابی می‌شود، برای جلوگیری از کمبود موجودی بتوان از آنها استفاده نمود. تقاضا در این سیستم ثابت است و کمبود ( نسبتی از پس افت و فروش از دست رفته) مجاز است. هدف اصلی از این مقاله، تعیین نرخ بهینه تولید به‌گونه‌ای است که امید ریاضی مجموع هزینه‌های تولید، نگهداری، کمبود و فساد کالا کمینه شود. به منظور تعیین نرخ بهینه تولید به دلیل قطعیت نداشتن و پیچیدگی این‌گونه سیستم‌ها، بهینه‌سازی بر مبنای شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار ARENA انجام شده است. در‌نهایت یک مثال عددی، کارایی رویکرد پیشنهادی را ارائه می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Business Processes Design of Small and Medium Enterprises of Perishable Items in order to Determination of Optimum Production Policy with Simulation Approach

نویسندگان [English]

  • Jalil Heidary Dahooie 1
  • Seyed Mojtaba Sajadi 2
  • Fereshteh Tavan 3

چکیده [English]

In today's competitive world, production and inventory control in small and medium enterprises (SME) is considered as an important issue by managers, because of the influence of factors such as fluctuations in demand and failure of machines. Network Failure Prone Manufacture Systems (NFPMs) are type of production systems that failure of machines is assumed for them. In this paper, a multi-product network failure manufacturing system with perishable items is studied. The production control policy is based on the hedging point policy that contains producing and maintaining of products in order to respond to demand and avoid shortages. In this system, demand is constant and shortages (backlog and lost sale) have been allowed. The main goal of this paper is to determine the optimal production rates that minimize expected value of total production, holding, shortage, and perishable costs. Because of uncertainly and complexity of these systems, simulation optimization has been done using ARENA software. Finally, numerical example will show the efficiency of the proposed approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business process
  • SME
  • Perishable Product
  • simulation