نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

از مهم‌ترین اهداف پیش روی بانک‌ها می‌توان به مشتری‌مداری از راه کاهش مدت زمان انتظار مشتریان در شعب اشاره کرد. یکی از راه‌حل‌های ممکن برای این مشکل، به‌کارگیری ترکیب مناسبی از تعداد تجهیزات و امکانات است که به‌کارگیری بیش ‌از نیاز در این خصوص منجر به هزینه اضافی برای بانک می‌شود. این مقاله با مدلسازی ریاضی، به‌کارگیری ابزارهای فراابتکاری و شبیه‌سازی به دنبال تعیین ترکیب بهینه تعداد تجهیزات و امکانات شعب بانک می‌‌باشد.
مقاله حاضر از یک مدل ریاضی با دو تابع هدف کمینه‌سازی تشکیل شده است. برای حل مدل در هر مرحله جوابی موجه شبیه‌سازی شده است که به عنوان ورودی به روش فراابتکاری تبرید انتخاب می‌شود. سپس الگوریتم تبرید در همسایگی این جواب، جواب موجه بهتری شناسایی می‌کند که در ادامه این جواب شبیه‌سازی می‌شود. این چرخه تا جایی تکرار می‌شود که جواب‌ یا سناریوی بهینه انتخاب ‌شود. در این روش با در نظر گرفتن محدودیت‌های مسئله، سناریو‌های ممکن به کمک الگوریتم تبرید با نرم‌افزار MATLAB تولید و به کمک نرم‌افزار شبیه‌سازی ED در 50 مرتبه 8 ساعته اجرا می‌شود. در این مقاله یکی از شعب بانکی خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و سناریویی که در آن 4 عدد باجه‌‌ ریالی، 2 عدد باجه ارزی، 3 عدد باجه تسهیلاتی و دو عدد دستگاه خودپرداز می‌باشد، با کمترین هزینه به‌ عنوان سناریو بهینه انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimizing the Number of Bank Branches Equipment by Using Simulated Annealing Algorithm

نویسندگان [English]

  • Parham Azimi 1
  • Khalil Sajjadi 2

چکیده [English]

One of the main objectives in Bank customer-orientation is to reduce the waiting time of customers at the branch. One solution is optimal utilization of capacity and adequate facilities. Employing more than enough may cause additional costs to the Bank. This paper uses a new methodology to determine the optimal combination of equipment and facilities in Bank branches.  For this purpose, mathematical model consisting of minimizing the objective function and some constraints was developed. We solved this model by using Simulated Annealing algorithm of answers or simulation scenarios with respect to the objective function so that the optimal plausible scenario is chosen. In this method, first possible scenarios are made by considering issue constraints, using MATLAB and simulation software ED in 50 times (each time 8 hours). Finally, with respect to the combined equipment and facilities of each scenario, the costs of using equipment  and  the cost of losts customers  were calculated, and a scenario in which 4 Rial  booths,  2 exchange booths, 3 facility booths, and two ATM booths  are used with the lowest  cost, WAS chosen as  the optimal scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • simulation
  • SA algorithm
  • Bank branches equipment