الگوریتم ژنی برای تعیین توالی عملیات مسأله خط جریان با m ماشین n کار

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • -- - 1
  • - - 2
  • - - 3
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -