نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مالی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بازده‌های شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در دورههای کوتاه‌مدت (6 و 12 ماهه)، میان‌مدت (24 ماهه) و بلند‌مدت (60 ماهه) است. نمونه آماری 270 شرکتی هستند که در سال‌های 82- 85 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 91 بدون وقفه معاملاتیِ سالیانه فعالیت داشته‌اند. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان دادند که در نظر گرفتن معیار نقدشوندگی برای تقسیم بازار با در نظر گرفتن دوره زمانیِ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت بر نتیجه مثبت یا منفی بودن بازده شتاب تأثیرگذار است ؛ به طوری که در مجموعه شرکت‌های دارای نقدشوندگی بالا بازده‌های اضافه شتاب در دوره تشکیل 6 ماهه و دوره نگهداری کوتاه‌مدتِ 6 ماهه و دوازده ماهه مثبت و در مجموعه شرکت‌های دارای نقدشوندگی پایین بازده‌های شتاب در دوره میان‌مدت 24 ماهه و دوره بلندمدت 60 ماهه منفی ظاهر شده‌اند. در مقایسه دو مجموعه با یکدیگر، نتایج مشاهده شده این نکته را بیان می‌کند که در دوره تشکیل 6 ماهه و دوره‌های نگهداری 6، 12، 24 و 60 ماهه میان بازده مجموعه شرکت‌های دارای نقدشوندگی بالا و مجموعه شرکت‌های دارای نقدشوندگی پایین تفاوت معنا‌داری وجود ندارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of the Relevance of Momentum and Liquidity Market Status in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shapour Mohammadi 1
  • Hasan Ghalibafas 2
  • maryam ghadakforoushan 3

چکیده [English]

The main objective of this study is investigating the relevance of momentum and liquidity market status on short-term (6 and 12 months), medium-term (24 months) and long-term (60 months) periods. Statistical sample in clouded 270 firms that were accepted during years 82-85 in Tehran Stock Exchange, and are still working. The results showed that liquidity market status is a factor for separation of the market's effects on excess returns in different  periods of times. So that the momentum in the companies with high liquidity in 6 months formation and 6 & 12 months holding periods was positive, and the momentum in the companies with low liquidity in 24 & 60  months holding periods was negative. Also there was no significant difference between the profitability of momentum strategy in the companies with high and low liquidity.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum
  • Amihud liquidity
  • Capital Asset
  • Pricing model