نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت IT ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران، ایران

4 استاد گروه برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه‌‌‌های دانسته‌‌ای1 و ضرورت ارزیابی آنها جهت مدیریت بهتر این منابع در راستای ایجاد مزیت رقابتی پایدار، یکی از وظیفه‌‌‌های مهم مدیریت در یک سازمان (اعم از تولیدی و خدماتی)، تعیین شاخصهایی است که وضعیت موجودی و به‌کارگیری این داراییها را به گونه‌‌ای کارامد واثربخش نشان دهد. در این راستا، تعیین معیارهایی برای انتخاب شاخصهای سنجش، ضروری به نظر می‌‌رسد. از سوی دیگر به منظور افزایش دقت و کاهش پیچیدگی و ابهام ناشی از تازگی موضوع در سطح جهانی و به‌ویژه در ایران، در این مقاله، روش فرایند تحلیل سلسله‌‌مراتبی با رویکرد فازی2 جهت تصمیم‌‌گیری در مورد رتبه‌‌‌‌بندی شاخصها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. به طور خلاصه اینGDSS پیشنهادی، 3 مرحله از فرایند انتخاب شاخصهای ارزیابی سرمایه‌‌های دانسته‌‌ای را پشتیبانی می کند. در این مقاله در مرحله اول جهت توسعه مدل ضرایب اهمیت معیار‌ها، از دانش برخی از مدیران صنعت خودرو بهره گرفته شد. سپس در مرحله دوم به کمک روش AHP فازی، رتبه‌‌‌‌بندی شاخصهای سنجش سرمایه‌‌‌های دانسته‌‌ای در صنعت خودرو انجام می‌‌شود و درنهایت با به‌کارگیری قواعدی، در مورد به‌کارگیری سرمایه‌‌‌های دانسته‌‌ای تصمیم‌‌گیری می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing a GSS framework for selection of Intellectual capital Measurement Indicators in an Automobile Manufacturer in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Adel Moslehi 2
  • Kambiz Badie 3
  • Caro Lucas 4

چکیده [English]

As the business environment continues to shift into more knowledge-based services, companies who are recognizing the true importance of intellectual capital are going to be more successful. So, in contemporary organizations, one of the most important decisions made by mangers is intellectual capital management and measurement. Also intellectual capital measurement relies heavily on concise and parsimonious indicators.
In this regard choosing the appropriate indicators among too many existing indicators is not so easy and needs some criteria. It also needs some tools such as GSS to facilitate the criteria definition and to weighting. managers after defining the criteria based on the context of the organization by can select the appropriate indicators based on these criteria. This paper reports on an empirical study which introduces a GSS framework for selecting intellectual capital measurement indicators implemented in an automobile manufacturer in Iran in three phases:
1. Investigating the criteria for the evaluation of intellectual capital measurement indicators based on fuzzy AHP approach.
2. 2.Ranking intellectual capital measurement indicators based on the criteria, and
3. Defining some rules to select the intellectual capital measurement indicators in an automobile manufacturer in Iran. indicators in an automobile manufacturer in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • Fuzzy-AHP
  • criteria for evaluating intellectual capital measurement indicators
  • GSS