نویسنده

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فساد اداری، پدیده‌ای جهانشمول است که نظام اداری هر کشور کم و بیش به آن دچار است. بنابراین، مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزار‌های مختلفی متوسل شده و اندیشمندان، دیدگاههای مختلفی برای مدیریت فساد ارائه کرده‌اند. یکی از این دیدگاهها «دیدگاه زندان تمام‌دید» است که بر اساس آن، فنّاوری اطلاعات، کلید اصلی و توانساز کنترل فساد تصور می‌شود . در این مقاله با ارائه چند مثال به نقد این دیدگاه پرداخته، استدلال می‌شود که فنّاوری اطلاعات نه تنها اثر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصتهای جدیدی را برای فساد ایجاد می‌کند. بنابراین برای استفاده از فنّاوری اطلاعات به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد باید به عوامل دیگری توجه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Choosing Suitable Production Technology(Case Study: The Industry of Paraffin)

نویسنده [English]

  • Hassan Danaee Fard

چکیده [English]

In this article, it has been tried to choose suitable production technology for a specific product with the use of Multiple Attribute Decision Making and TOPSIS Decision Making model. ELECTRE Decision Making Model has been used to evaluate and confirm the accuracy of its results.
The offered model has been used for suitable Production technology in Paraffin Industry and the results have been compared with the view points of experinced experts in this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MADM
  • Choose Suitable Production
  • TOPSIS Model
  • ELECTRE Model