نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

علی‌رغم تأکید زیاد به مصرف محصولات داخلی و تشویق مصرف‌کنندگان به این موضوع، تاکنون تحقیق علمی منسجمی که میزان گرایش مصرف‌کنندگان به محصولات داخلی و پیامد‌های آن را بررسی کند و نتایج آن معیاری برای مقایسه با نتایج تحقیقات انجام گرفته در سایر کشور‌‌ها باشد، انجام نشده است. از این رو در تحقیق حاضر ابتدا میزان تمایل مصرف محصولات داخلی را در نمونه‌ای شامل 400 مصرف‌کننده در تهران، به‌صورت کمی اندازه‌گیری کرده و مقدار آن را با سایر نقاط جهان (که تحقیقات مشابه در آن انجام شده است) مقایسه می‌شود. به این منظور برای سنجش میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی، یک مقیاس بین‌المللی به نام CETSCALE معرفی می‌‌شود، سپس تأثیر این تمایل بر ارزیابی طبقات مختلف کالاهای داخلی و خارجی، ترجیح محصولات داخلی و تمایل به خرید محصولات وارداتی از کشورهای دارای تشابه مواضع از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.
نتایج اولیه نشان‌دهنده آن است که مصرف‌کنندگان با ملی‌گرایی مصرفی زیاد (در مقایسه با مصرف‌کنندگان با ملی‌گرایی مصرفی کم) ارزیابی بهتری از محصولات داخلی دارند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌‌دهد این مصرف‌کنندگان محصولات داخلی را مطلوب‌تر از محصولات خارجی ارزیابی نمی‌کنند. در پایان، این نتایج بحث و بررسی شده و پیشنهادهایی نیز ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Tendency of Consumption of Domestic Products in Tehran with Other Countries and Examining its Effect on Products Evaluation and Preference

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

In spite of mach emphasize on consuming domestic products and encouraging the consumers for doing so, a methodological research that can measure the tendency of consumption of domestic products and be comparable with international researches, has not been done so far.
In this paper, with introducing the CETSCALE, as an international index, the level of tendency of consumption of domestic products was measured in a sample of 400 consumers in Tehran (Iran) and the obtained results were compared with those of the other areas in different countries, where similar researches have been done. Then the impact of this tendency on evaluating domestic and foreign products in different product categories and tendency to import from other countries was examined in the aspect of economic, cultural, religious and political similarity.
Primary results indicated that consumers with high CET evaluate domestic products more favorably than consumers with low CET.
On the other hand, high CET consumers do not evaluate domestic product better than foreign products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency of consumption
  • Domestic products CETSCALE
  • Product evaluation
  • Products preference
  • Similar countries