نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات ،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر وب‌سایت‌ها به یکی از اصلی‌ترین ابزار سازمان‌ها برای ارتباط و ارائه خدمات به مشتریان و ذینفعان خود تبدیل شده‌اند. با توجه به این مطلب باید اذعان داشت که علی‌رغم صرف هزینه‌های زیاد برای طراحی و پیاده‌سازی وب‌سایت از طرف سازمان‌ها توجه بسیار کمی بر ارزیابی عملکرد وب‌سایت‌های طراحی شده مبذول می‌شود که این به جهت نبود وجود ابزارها و چارچوب‌های مناسب ارزیابی وب‌سایت می‌باشد. چارچوب‌های ارزیابی وب‌سایت می‌توانند به عنوان یک راهنمای خوب برای ایجاد یک وب‌سایت در فضای مجازی مورد استفاده قرار بگیرند و به مدیران وب سایت‌ها کمک کنند تا در مرحله طراحی و یا در زمان پیاده‌سازی و اجرا، وب‌سایت‌های خود را در جهت هر چه اثربخش‌تر بودن ارزیابی کنند.
در همین راستا مقاله حاضر با بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه ارزیابی وب‌سایت در سال‌های 1995 تا 2011، به استخراج شاخص‌ها و عوامل مؤثر در ارزیابی وب‌سایت پرداخته و سپس با استفاده از آزمون انتروپی شانون شاخص‌های پر تکرار را شناسایی کرده و چارچوب مفهومی شامل شش عامل اصلی کیفیت اطلاعات، ظاهر وب‌سایت، قابلیت کاربری، پشتیبانی مشتریان، کیفیت و اعتبار سازمان و ویژگی‌های فنی، جهت ارزیابی وب سایت را ارائه داده است. در پایان نیز با بهره‌گیری از نظرات خبرگان این حوزه، مدل پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار داده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying & Prioritizing the Factors Influencing on Website Evaluation, A Content Analysis of Literature

نویسندگان [English]

  • Babak Sohrabi Yurtchi 1
  • nikta Shadmehri 2
  • Amir Manian 3

چکیده [English]

In recent years, continuing growth in technology and strengthening competitiveness through the business environment have led websites to be a key instrument to communicate with stakeholders. Therefore, website effectiveness is considered as a vital factor to attract and retain customers. It is worthy to mention that despite of investing heavily in establishing websites by most of organizations, they do not attain their initial objectives, and the performance of websites is not satisfying. One of the critical reasons of such failures is the lack of proper website evaluation framework for practical use.
In this vein, many studies have been conducted to identify the critical factors influencing on the website performance or quality ranging from Internet marketing researches to information systems design and human–computer interactions. This study identifies the factors, which must be taken into account in evaluating a website, using content analysis of 130 relative articles published between 1995 to 2011. We used Shannon Entropy to prioritize the most cited factors and their measurements based on computing the entropy of information and frequencies of addressing them in these articles. Based on the obtained results, we proposed a conceptual framework including 6 major factors: information quality, visual appearance, usability, customer support, technical features, and vendor's specific quality and reputation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website
  • Website evaluation
  • Content Analysis
  • Shannon entropy