نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرّس.

چکیده

بی‌شک یکی از آثار مهم تحولات قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. رقابت افزایش یافته و رقبای متعددی در همه نقاط جهان مشغول رقابت در مرزهای ملی و بین المللی هستند. در شرایط کنونی، تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته به مرزهای جهانی و در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است. اگر در بازاریابی، بازار برابر مشتری تعریف شود و بازار نیز در حد جهانی باشد، مشتری نیز مشتری جهانی است و دیگر کمتر در محدوده ملی تعریف می‌گردد. در این عرصه، اساس رقابت و تولید نیز تغییر کرده و ظهور شرایط جهانی شدن تولید، شرکتهای تولیدی را وادار ساخته تا به عملیات تولیدی با توجه به دیدگاههای جهانی بیندیشند و ارزیابی مجددی در نگرش به رقابتهای بین‌المللی داشته باشند. مقاله حاضر به بررسی یکی از مهمترین ابعاد این مسأله، یعنی انتخاب تأمین کننده با در نظر گرفتن دو نکته اساسی 1) دارا بودن ابعاد تولید در مقیاس جهانی و 2) همکاری استراتژیک پرداخته و سعی دارد تا با ارائه مدل کاربردی تحت عنوان ”مدل انتخاب تأمین کننده استراتژیک جهانی“ و آزمون آن در صنعت خودروسازی کشور، پاسخ یکی از اساسی‌ترین سؤالات پیش روی مدیران صنعتی کشور را فراهم کند. این سؤال اساسی این است که: کدام تأمین کننده در زنجیره تأمین شرکت انتخاب گردد تا توان رقابتی مجموعه شرکت در ابعاد تولید جهانی افزایش یابد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of a Global Strategic Supplier Selection in Supply Chain (Case of Iran Automotive Industry)

نویسندگان [English]

  • Abass Moghbel Baarz 1
  • Gholamreza Goudarzi 2

چکیده [English]

The Model of a Global Strategic Supplier Selection in Supply Chain (Case of Iran Automotive Industry)
Globalization is one of the important changes in the 21 century that increased competitions around the world in national, local and international tread and business. Thus production transferred from a national and limited decision to a global and strategic issue. Many competition rules and foundations were changed and redefined in the new situation. This paper studies one of the important aspects of this problem, that is supplier selection, considering two points:
1)world class manufacturing (WCM) conditions,
2)Strategic cooperation.
We designed a new model that can select a global strategic supplier, which is tested in Iran auto motive industry supply chain management. This model is very suitable for Iran and other similar countries, and tries to find a suitable answer to this key question, that our managers: is faced with Which supplier should be selected as a part of our supply chain, to improve company
company ability, at global production dimansions
This model is called »Mogbel – Goudarzi global strategic supplier selection model« or »strategic diamond«.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moghbel–Goudarzi Global Strategic Supplier Selection Model
  • Strategic Diamond
  • Global Strategic Supplier
  • Strategic Supplier Selection
  • Iran Automotive Industry supply Chain Management