اجرای خط مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی

حسن دانایی فرد؛ عمادالدین ثقفی؛ اصغر مشبکی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 79-106

چکیده
  دولت ها در اجرای بسیاری از خط مشی های عمومی موفق عمل نمی کنند. چالش ها، موانع و محدودیت های بسیاری ممکن است اجرای خط مشی ها را با اخلال روبرو کند. اما معمولاً هنگامی که مرحله اجرا دچار شکست می شود؛ فقط مجریان سرزنش می شوند، در حالی که تدوین کنندگان خط مشی هم نقش زیادی در (موفقیت و) شکست خط مشی ها دارند. عدم رعایت عقلانیت در مرحله تدوین ...  بیشتر