شناسایی مولفه‌های خلق ارزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی منتخب در حوزه فرهنگ

مجتبی عربی؛ میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی؛ علیرضا کوشکی جهرمی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 30-55

چکیده
  خلق ارزش و ارزش‌آفرینی یکی از قدیمی‌ترین مفاهیم حوزه مدیریت و اقتصاد است. علی‌رغم سادگی مفهوم ارزش، عمق و معنای دقیق این واژه آنطور که شایسته است مورد بررسی پژوهشگران قرار نگرفته است. این درحالی است که اهمیت خلق ارزش منابع انسانی رشد کرده و در سال‌های اخیر به فلسفه وجودی مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. شناسایی مولفه‌های آن در ...  بیشتر

ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور

محمد خادمی کله لو؛ سیدمحمد صاحبکار خراسانی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 70-93

چکیده
  ادبیات نوظهور سرمایه انسانی نقش کارکنان دانشی را به‌عنوان یک منبع کلیدی نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور برجسته می‌کند و بروز قابلیت‌های نوآورانه کارکنان را نیازمند برنامه‌های مداخله گرایانه مدیریتی می‌داند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور با رویکرد ترکیبی ...  بیشتر