عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل

باقر عسگرنژاد نوری؛ میلاد سلطانی؛ الله یار بیگی فیروزی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 184-214

چکیده
  امروزه پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، ارتباطات و دسترسی به انواع راه های ارتباطی، سازمان ها را به ارائه خدمات نوین و کارا مجبور ساخته است. که در این میان بانکها به عنوان یکی از سازمان هایی هستند که بیشترین سهم را در اقتصاد کشور دارند از این رو مدیران سازمان های موفق باید تلاش کنند عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک را شناسایی ...  بیشتر