کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین لارج در صنعت خودروسازی

مهدی ایزدیار؛ عباس طلوعی اشلقی؛ زهرا مهری

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-24

چکیده
  یکی از اهداف استراتژیک کسب و کار فعلی، بهبود پایداری در زنجیره­های تامین می­باشد. شرکت­ها استراتژی­های جدید مدیریتی را برای دستیابی به پایداری در زنجیره تامین تولیدی مورد پذیرش قرار داده­اند. بنابراین ضروری است عملکرد پایداری استراتژی­های جدید مدیریتی به­کار گرفته شده را در زنجیره تامین مورد ارزیابی قرار دهند. هدف این ...  بیشتر