نگاشت مفهومی رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور

زینب میرزایی؛ شهناز نایب زاده؛ سید حسن حاتمی نسب

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 170-191

چکیده
  بازاریابی اجتماعی بر پایه تأمین نیازها و خواسته های مشتریان در کوتاه مدت به نحوی شایسته تر از رقبا؛ تامین منافع بلند مدت بازار هدف و نیز ارتقای رفاه و تندرستی جامعه بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بومی­سازی شاخص­ها و مولفه­های بازاریابی اجتماعی در راستای تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است. روش این پژوهش ازنظر هدف ...  بیشتر

بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه

سعید مسعودی پور

دوره 23، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 102-129

چکیده
  حل مسئله فقر در مقام درمان نیازمند به جلب مشارکت­های مردمی برای دعوت آنها برای کمک به نیازمندان است. بازاریابی اجتماعی خیریه به عنوان یکی از ابزارهای کاربردی و موثر برای ترغیب و تشویق مخاطبین برای کمک به نیازمندان مورد استفاده قرار می­گیرد. در فرآیند برنامه­ریزی بازاریابی اجتماعی، بخش­بندی بازار به گروه­های همگن و مشابه ...  بیشتر